I Konferencja Techniczna pt. "Sieci wodociągowe z tworzyw sztucznych. Nowe rozwiązania z polipropylenu i polietylenu" 6 - 7 grudnia 2007, Bielsko-Biała

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

I Konferencja Techniczna pt.
"Sieci wodociągowe z tworzyw sztucznych. Nowe rozwiązania z polipropylenu i polietylenu"

6 - 7 grudnia 2007, Bielsko-Biała

Konferencję zorganizowały wspólnie: Borealis - jeden z wiodących producentów tworzyw poliolefinowych, Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (PRiK), skupiające głównych producentów tworzywowych rur i kształtek rurowych oraz Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie - organizacja samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej. Patronat nad konferencją objęły: Instytut Techniki Budowlanej oraz Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych z Torunia.

Głównym celem konferencji była wymiana poglądów pomiędzy producentami rur z tworzyw sztucznych a zakładami wodociągowymi - ich głównymi użytkownikami. Wśród 140 uczestników znaleźli się przedstawiciele zakładów wodociągowych, firm produkujących rury z tworzyw sztucznych, projektanci oraz przedstawiciele uczelni i instytutów. Konferencje otworzył prezes PRiK, pan Maciej Trojnarski.

Wygłaszane w trakcie konferencji referaty miały na celu zapoznanie uczestników z metodami projektowania, budowy, normami oraz aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi systemów wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.

Wśród zaproszonych, do wygłoszenia referatów, gości znaleźli się m. in. : przedstawiciel TEPPFA, Europejskiego Stowarzyszenia Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych, przedstawiciele producentów rur z tworzyw sztucznych, zrzeszonych w PRiK, oraz prelegenci z Borealis.

W ciągu dwóch dni obrad, poruszono wiele tematów związanych z sieciami wodociągowymi z tworzyw sztucznych. Zebrani goście mieli możliwość zapoznania się m. in. z zaletami sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w porównaniu z sieciami z materiałów tradycyjnych. Dokonano przeglądu nowych gatunków PP i PE. Przedstawiciel zakładów wodociągowych z Bielska Białej - AQUA SA podzielił się doświadczeniami z użytkowania betonowych i tworzywowych systemów kanalizacyjnych. Część merytoryczna konferencji zakończyła dyskusja nad wytycznymi Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w świetle wygłaszanych referatów.

Oprócz aktywnego uczestnictwa w obradach, zaproszeni goście mieli możliwość uczestniczyć w biesiadzie góralskiej, część z nich wzięła również udział w wycieczce do Browaru Żywieckiego.

Spis referatów zawartych w materiałach konferencyjnych:

 


 

Prezentacja PRiK

Prezentacja Borealis - Kształtując przyszłość tworzywami sztucznymi

H. Hammar
Water for the world

P. Pucek, P. Dudek, K. Oboza, H. Adamus
Doświadczenia eksploatacyjne z użytkowania tworzywowych i betonowych systemów kanalizacyjnych oraz wpływ infiltracji wód podziemnych na ilość oczyszczonych ścieków

J. Pawlicki, G. Dreiling, H. Hammar, C. Salles
Tworzywa sztuczne w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych

M. Kwacz, J. Zadrosz
Przykłady zastosowań systemów rurowych z tworzyw sztucznych w sieciach podziemnych

T. Meijering
Systemy rurowe o ściankach strukturalnych zgodne z normą EN 13476 Dobrze działające systemy rurowe z tworzyw sztucznych

G. Dreiling
Zalety sieci kanalizacyjnych z PP. Nowe gatunki PP - Boreco. Wyroby sieciowe

M. Błajet
Zalety sieci kanalizacji grawitacyjnej z tworzyw termoplastycznych w porównaniu z siecią
z materiałów tradycyjnych

R. Jankowski
Porównanie aspektów ekonomicznych stosowania systemów z tworzyw sztucznych z systemami wykonanymi z materiałów tradycyjnych (kamionka) w kanalizacji grawitacyjnej

B. Majka
Warunki budowy sieci zewnętrznych z tworzyw sztucznych (PN - ENV 1046)

W. Kupraszewicz
Wykonywanie próby szczelności rurociagów z tworzyw sztucznych

C. Salles
Zalety sieci wodociągowych z PE. Nowe innowacyjne materiały PE

K. Marzejon
Różnice w projektowaniu sieci z tworzyw sztucznych w porównaniu z sieciami z materiałów tradycyjnych

M. Shepherd, A. Headford, R. Jordan, S. Reeves, D. Walton
Opracowanie modelu kosztów pełnego cyklu życia magistral wodociągowych