Publikacje

 

Publikacje w czasopismach

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Odkryjmy tworzywa, bo są tego warte, Maciej Kostański, Wodociągi – Kanalizacja nr 9/2017, s. 28-29

Znak PRIK „Dobry Wybór”, Maciej Kostański, Wodociągi – Kanalizacja nr 5/2017, s. 90-91

Deklaracje właściwości użytkowych - nowy wymóg prawny, Przemysław Hruszka, Wodociągi-Kanalizacja nr 2/2017, s. 20-24

Zgrzewanie elektrooporowe - zasady dobrych praktyk wykonawczych, Paweł Buczak, Wodociągi Kanalizacja nr 1/2015, str 34 - 39

The Evaluation of Buttfusion Procedures for Large Diameter Thick Walled Polyethylene Pipes, Stephen Beech, Christophe Salles, Ulrich Schulte, Instal nr 1/2015

Bezwykopowe technologie w wodociągach wiedeńskich, Franz Weyrer, Wodociągi-Kanalizacja nr 6-2012, s. 36

Nowe normy na wyroby instalacyjne z tworzyw sztucznych, Przemysław Hruszka, Instal nr 4/2012, s. 62

Warunki prawidłowego układania rur z tworzyw sztucznych, Bogdan Majka, Wodociągi-Kanalizacja nr 6/2009, s. 26

Elastyczne rury z tworzyw termoplastycznych w kanalizacji (3), Kosztorys niezawyżony, Mariola Błajet, Magazyn Instalatora nr 7-8/2009, s. 52

Elastyczne rury z tworzyw termoplastycznych w kanalizacji (2), Współpraca z gruntem, Mariola Błajet, Magazyn Instalatora nr 6/2009, s. 56

Elastyczne rury z tworzyw termoplastycznych w kanalizacji (1), Dynamicznie w gruncie, Mariola Błajet, Magazyn Instalatora nr 5/2009, s. 18

Rury z tworzyw sztucznych, Rafał Jankowski, Ochrona Środowiska nr 1/2009, s. 29

PRiK na rzecz tworzyw sztucznych, Przemysław Hruszka, Wodociągi-Kanalizacja nr 12/2008, s. 15

Polemika PRiK do artykułu "Rura wytrzymała" (dodatek ABC nr 5/2008), Magazyn Instalatora nr 9/2008, s.62

Próby szczelności rurociagów z tworzyw sztucznych, Wiktor Kupraszewicz, Wodociągi-Kanalizacja nr 7/2008, s.37

Uwagi do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych rur z tworzyw sztucznych, Ziemowit Suligowski, Adam Bolt, Andrzej Roszkowski, Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 6/2008, s. 11

Zalecane klasy sztywności obwodowej rur kanalizacyjnych z tworzyw termoplastycznych, Przemysław Hruszka, Andrzej Roszkowski, Wodociągi-Kanalizacja nr 6/2008, s. 31

Warunki budowy sieci zewnętrznych z tworzyw sztucznych (PN-ENV 1046), Bogdan Majka, Wodociągi-Kanalizacja nr 5/2008, s. 64

Wpływ warunków posadowienia na trwałość rurociągów z tworzyw sztucznych, Adam Bolt, Ziemowit Suligowski, Mariola Błajet, Instal nr 5/2008, s. 50

Przykłady zastosowań rur z tworzyw sztucznych w sieciach podziemnych, cz. I Stuletni czas eksploatacji? Marcin Kwacz, Janusz Zadrosz,Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne nr 2/2008 s. 66,

Przykłady zastosowań rur z tworzyw sztucznych w sieciach podziemnych, cz. II Wszechstronne możliwości systemów z tworzyw sztucznych, Marcin Kwacz, Janusz Zadrosz, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne nr 3/2008, s. 3

Systemy rurowe o ściankach strukturalnych, Tiem Meijering, Ochrona Środowiska nr 2/2008, s. 35

Próby szczelności rurociągów ciśnieniowych z tworzyw polimerowych, Adam Bolt, Ziemowit Suligowski,  Instal nr 7/8 2007, s. 70

 

Monografia L.E.Jansona

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

prof. Lars - Eric Janson „Rury z tworzyw sztucznych do zaopatrzenia  w wodę i odprowadzania ścieków”

Książka L.E.Jansona

Wartościowe źródło wiedzy dla studentów wydziałów inżynierii sanitarnej i kierunków pokrewnych wyższych uczelni technicznych, praktyków z firm projektowych i wykonawczych oraz inwestorów planujących nowe inwestycje związane z sieciami wodnymi i kanalizacyjnymi, jak również dla firm eksploatujących sieci wodno-kanalizacyjne z tworzyw sztucznych.

Zapraszamy do zapoznania się z przedmową Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych Pana Jacka Sobkowiaka (pdf)


   

Polskie Normy z zakresu rur, kształtek i armatury z tworzyw sztucznych. Wydanie II zaktualizowane.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

polskie normy okladka 2016

Zapraszamy do zapoznania się z Polskimi Normami z zakresu rur, kształtek i armatury z tworzyw sztucznych. Wydanie II zaktualizowane.